Informatie voor oorlogsgetroffenen

Oorlogsgetroffenen en hun partners en kinderen kunnen terecht op het dagelijkse spreekuur met vragen op het terrein van zowel de wetten en uitkeringen voor oorlogsgetroffenen als de mogelijkheden voor de juiste hulpverlening bij psychische problemen. Uw vragen worden behandeld door gespecialiseerde maatschappelijk werkers en een juriste. Zij beschikken over een landelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten en psychotherapeuten, maar het ICODO bemiddelt naar hulpverlening op een breed terrein: van vrijwilligersorganisaties en zelfhulpgroepen tot psychiaters en herstellingsoorden.

Kinderen van oorlogsgetroffenen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op vergoeding van de kosten van psychotherapie op grond van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie.
Voor oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen zijn er ook cursussen.