Informatie voor hulpverleners

Het ICODO heeft voor hulpverleners een uitgebreid pakket aan faciliteiten beschikbaar:

  • informatie en advies;
  • cursussen, studiedagen;
  • voorlichtingsbijeenkomsten;
  • een goed voorziene bibliotheek;
  • eigen publicaties en tijdschriften.

Informatie en advies op een zeer breed terrein wordt u verstrekt door gespecialiseerde maatschappelijk werkers en een juriste. Het kan gaan om uitkeringsmogelijkheden voor een bepaalde cliënt, om advies bij een behandeling, om verwijsadressen et cetera. Speciale aandacht verdient de mogelijkheid om bijzondere financiering te krijgen voor psychotherapeutische behandeling van leden van de naoorlogse generatie.