Stichting Icodo

Per 3 januari 2005 is de Stiching Cogis, het nieuwe landelijke kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld van start gegaan. De Stichting Cogis betreft een samenwerkingsverband tussen de Stichting ICODO, Stichting Sinai Centrum en Stichting Centrum ’45. Cogis verzamelt, onderzoekt, ontwikkelt en verbreidt kennis over de (late) gevolgen van vervolging, oorlog en geweld voor individuen, hun omgeving en de samenleving als geheel en over de behandeling en bejegening van geweldsgetroffenen. De Stichting ICODO is in zijn geheel overgegaan in de Stichting Cogis.

Het ICODO (Informatie- en Co├Ârdinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen) is een vraagbaak en aanspreekpunt voor zowel oorlogsgetroffenen als professionele en vrijwillige hulpverleners.

Het ICODO biedt oorlogsgetroffenen informatie en advies op het gebied van wetten en regelingen en bij het zoeken naar passende hulpverlening bij medische en psychosociale problemen. Voor professionele en vrijwillige hulpverleners worden onder meer cursussen en studiedagen georganiseerd. Ook voor consultatie en verwijzing kan men bij het ICODO terecht. Het ICODO stelt zijn kennis en ervaring ook beschikbaar aan hulpverleners die te maken krijgen met recentere vormen van oorlogsgeweld.

Het ICODO beschikt over een uitgebreide bibliotheek die gespecialiseerd is in de psychiatrische en psychosociale gevolgen van oorlogsgeweld, in het bijzonder van de Tweede Wereldoorlog. Op dit terrein is een grote collectie schriftelijk en audiovisueel materiaal opgebouwd.

Ook verleent het ICODO onderzoeksopdrachten met als doel de kennis over problematiek van oorlogs- en geweldsgetroffenen te vergroten.